Methoden & Technieken en denkmodellen

image005KULTIFA gebruikt met name bewezen (wetenschappelijke) methoden en technieken uit de kwaliteitskunde, Human Performance Improvement (HPI of HPT), kennismanagement en sociotechniek om prestaties van organisaties te analyseren en te verbeteren.

Daarnaast ontwikkelen we continu nieuwe tools die specifiek gebruikt worden voor de verbetering van kennisintensieve arbeid. Veel van deze tools stellen we gratis ter beschikking, zodat ook u ze kunt gebruiken.

We geloven immers niet dat onze meerwaarde zit in het kennen van deze methoden en technieken, maar in het juist toepassen en combineren ervan en het aanreiken van best practices.

________________________________________________________________________________________

Inspiratie & Denkmodellen
We hebben een achtergrond in de organisatiewetenschappen, onderwijskunde en psychologie. Daarnaast vinden we inspiratie in onder andere de sociotechniek, het Rijnlands denken en Appreciative Inquiry. Onze visie baseren we op verschillende bestaande theorieėn, zoals deze uit de kwaliteitskunde, Human Performance Improvement (HPI of HPT), kennismanagement en sociotechniek. De belangrijkste denkmodellen die we hanteren zijn de volgende:

·       Human Performance Technology (HPT) Model (ISPI)

·       Professional Performance Improvement model (PPI-model)

·       Engineering Effective Performance Model (Stolovitch en Keeps)

·       Kritisch Realisme (Critical Theory)

·       Stappenplan kennismanagement


Methoden & technieken
Onderzoekers en adviseurs van KULTIFA gebruiken ondermeer de volgende
bewezen (wetenschappelijke) methoden en technieken:

Voor prestatiediagnose en -verbetering

Van KULTIFA

·            Werkboek “Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties“
Instrument voor positiebepaling & diagnose Professionaliteit (op basis van INK-model)

·            KULTIFA-scan: meten kwaliteit van kennisintensieve arbeid en mate van professionaliteit

·            Leidraad Implementeren van informatievoorziening (ICT)

·            Quick Scan Professionaliteit (huidige prestaties professionals).
Doe hier de zelftest.

·            Quick scans Verbeteren processen Professional Performance

·            Checklist “Is er een prestatieprobleem?“

·            Scan PDCA-cyclus in kennisintensieve organisaties

Overig

·            ProMES (Productivity Measurement and Evaluation System)

·            APG-analyse (Antecedenten-Prestatie-Gevolg-Analyse)

·            Critical Incident Methode (CIM)

·            FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

·            Krachtenveldanalyse

·            New 7 tools (kwaliteitzorg-instrumenten)

·            Instrumenten op basis van NOVA-WEBA-methode

·            Methode Brinkerhoff en Dressler

·            EFQM- en INK-methodieken

·            Methoden gebaseerd op human performance improvement  / technology (HPI & HPT)

Voor kennismanagement

Van KULTIFA

·            Quick scan kennismanagement op basis van Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (op basis van INK-model)

·            Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (op basis van INK-model)

·            Werkboek omgang met kennis & sturen op kennis in het MKB

·            Quick Scan Kennisprocessen (vragenlijst / quick scan kennismanagement)

·            Checklist “Kiezen kennissysteem of kennismanagementsysteem“

·            Kennistaxonomie

·            Kenniskwetsbaarheids-matrix

·            Waardering kennisdragers

·            Relatie kennis, kennisgebruikers en -dragers

·            Scan Lerende organisatie

·            Checklist Kennismanagement in projecten (NL)

·            Checklist Knowledge Management in Projects (Eng)

KULTIFA hanteert verder  - een op basis van het INK-model ontwikkelde -  Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (ontwikkeld door Triam Kennismanagement ism KULTIFA). Dit instrument is te bestellen bij KULTIFA en geeft een belangrijke indicatie van de huidige status aan van kwaliteitszorg binnen kennisintensieve organisaties.
______________________________________________________________________________________

 

Ga terug naar het overzicht van dienstverlening.