Esthetisch organiseren: GOED door MOOI
Organisaties mooier maken door Esthetisch Verantwoord Ondernemen (EVO)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bekijk hier schoonheid in organisaties in 2 minuten of laat je inspireren door U2 (Beautiful day)

 

Beautiful day.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bekijk de inleiding over schoonheid in organisaties door Steven de Groot

 

Schoonheid in organisaties.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nederlandse organisaties zijn lelijk
. Er werken lelijke mensen, die met lelijke motieven, in lelijke gebouwen en met lelijke processen lelijke producten en diensten voortbrengen. Waar we ons dagelijks omringen met kunst en mooie dingen, vergeten we oog te hebben voor schoonheid in ons werk.

KULTIFA wil een perspectief toevoegen op organiseren, namelijk esthetiek of schoonheid. We noemen dit organisatievormgeving, esthetisch organiseren of Esthetisch Verantwoord Ondernemen (EVO). Naast aandacht hebben voor de functionaliteit van de organisatie (effectiviteit, efficiency, lean & mean, etc.) ook inhoud geven aan de esthetische aspecten van organiseren.

Hier vindt u de resultaten van ons onderzoek naar schoonheid in organisaties (als onderdeel van uit te geven boek GOED door MOOI, S. de Groot, Eburon, 2010).

 

 


‘Schoonheid is werken op een manier die schoonheid in zich draagt en die gericht is om schoonheid voort te brengen’

(Ted Brandsen, artistiek leider van Het Nationale Ballet)
De jongste discipline van KULTIFA
heeft als missie om Nederlandse organisaties mooier te maken en houdt zich bezig met vragen als:

   Is ‘op een mooie wijze mooie dingen doen’ (productieschoonheid X schoonheidsproductie) hetzelfde als ‘op een goede wijze goede dingen doen’ (efficiency X effectiviteit)?

   Waarin schuilt schoonheid in werk en organisaties?

   Wat is de bijdrage van een esthetisch perspectief op organiseren aan de performance van de organisatie?

   Hoe komen organisaties tot een esthetisch perspectief op organiseren (Organizational Beauty Program)?  

 
KULTIFA
wil u ten eerste aanzetten om na te denken over de schoonheid in uw eigen organisatie, organisatie-esthetiek. En u daarnaast bewegen om te werken aan een mooiere organisatie door handvatten aan te reiken over de betekenis van schoonheid voor uw medewerkers, de organisatieaspecten zoals leiderschap, cultuur, fysieke inrichting en werkplek, werkprocessen en het schoonheidsimago van uw organisatie.

 

Uitreiking oorkonde en plaquette aan ZonMw (zie www.schoonheidinorganisaties.nl)

OOO September 2010 022.jpg
OOO September 2010 020.jpg
 

 


 
 

 

 

 

 

 

 


Boeken over schoonheid in organisaties

Steven de Groot schreef een boek over schoonheid in organisaties en Esthetisch Verantwoord Ondernemen (EVO) met bijdragen van Philips, Penta Scope, het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho), Hulshof Koninklijke Leerfabrieken, Randstad, het Ministerie van Economische Zaken en het Nationaal Ballet. Dit boek was genomineerd voor ‘Beste managementboek 2008’ door managementboek.nl. In 2010 verscheen een vervolg op dit boek: ‘GOED door MOOI. Een esthetisch perspectief op organiseren. Theorie, onderzoek en 11 beautiful practices.’

image002.pngboek schoonheid in organisaties
Hier vindt u een samenvatting van dit boek in de vorm van een presentatie (Power Point)
Hier vindt u een artikel over het boek in Trouw van 27 febr. 2007
Hier vindt u een interview met Steven de Groot in Bankbreed (ABN AMRO)
Hier vindt u een interview met de Universiteit van Tilburg
Hier vindt u een artikel over het boek in Management Executive juni 2007
Hier vindt u het artikel ‘Mooie organisaties functioneren beter schoonheid’ in tijdschrift Interne communicatie, zomer 2007

Hier vindt u een interview met Steven de Groot

Goede waardering (‘verplichte kost’ en 4 sterren) door Management Scope voor boek Schoonheid in organisaties

Hier kunt u het boek bestellen.

Op combeau.org vindt u meer publicaties over dit onderwerp.

 

Combeau.org Composing Beautiful Organizations
Steven de Groot is oprichter van Combeau.org
Zie
www.combeau.org

 

Hoe mooi is uw organisatie?

Het boek nog niet gelezen, maar alvast weten u mooi uw organisatie is, of belangrijker u organisatie mooier maken?
Kijk dan in de volgende spiegel.

 

Lelijke organisatie

score

Mooie organisatie

Schoonheid in medewerkers

 

 

 

 

 

Schoonheid in medewerkers

Medewerkers zijn onbewust onbekwaam

 

 

 

 

 

Medewerkers zijn bewust bekwaam & bewust onbekwaam

Medewerkers hebben aandacht voor effectiviteit en efficiency

 

 

 

 

 

Medewerkers hebben aandacht voor  schoonheid

Medewerker klagen en mopperen

 

 

 

 

 

Medewerkers lachen en beleven dagelijks plezier met elkaar

Ieder voor zich

 

 

 

 

 

Medewerkers helpen elkaar en leren voortdurend

Homogene samenstelling  en uniform gedrag (grijs)

 

 

 

 

 

Heterogene samenstelling: lef, verrassing en ‘excelleren’ wordt gestimuleerd (kleurrijk)

Medewerkers beschouwen hun organisatie als ‘iedere andere‘

 

 

 

 

 

Medewerkers zijn trots op hun bedrijf

Schoonheid in organisatieaspecten

 

 

 

 

 

Schoonheid in organisatieaspecten

Enkel economisch belang

 

 

 

 

 

Sociaal, maatschappelijke en cultureel belang

De leiding beheerst (planning & control)

 

 

 

 

 

De leiding inspireert, daagt uit, wekt vertrouwen en legt medeverantwoordelijkheid bij haar medewerkers (geen consensus, maar het beste idee wint)

De leiding bepaalt de waarden

 

 

 

 

 

Collectieve waarden zijn vertaald naar business principles of beauty principles)

De leiding stuurt op efficiency en effectiviteit

 

 

 

 

 

De leiding stimuleert de ontwikkeling van esthetische sensitiviteit

De werkplek is functioneel en een kostenpost

 

 

 

 

 

De werkplek is prettig en stimulusrijk

Mens = middel

 

 

 

 

 

Mens = lerende, maker en afnemer van schoonheid

Processen zijn nodig om producten & diensten voort te brengen

 

 

 

 

 

Processen zijn zo min mogelijk milieubelastend en vooral verbindingen tussen lerende mensen  

Bedrijfsdoel is om zo veel mogelijk producten en diensten tegen zo laag mogelijke kosten af te leveren

 

 

 

 

 

Bedrijfsdoel is het realiseren van schoonheidsproductie en/of productieschoonheid

Schoonheidsimago

 

 

 

 

 

Schoonheidsimago

Huisstijl = kostenpost

 

 

 

 

 

De huisstijl  = wie wij zijn  / hoe we ons gedragen = ons visitekaartje

De organisatie is voorbeeld van ‘slechte werkgever’

 

 

 

 

 

De organisatie is voorbeeld van ‘mooie  werkgever’

How beautiful are you? And your company?