Overzicht van factoren die direct en indirect van invloed zijn op de prestaties van professionals en professionele organisaties

Huis van kennisintensieve kwaliteit

 

 

Beinvloedingsniveau 1
(KULTIFA-factoren)

          Kennis

          Uitdaging

          Leervermogen, -bereidheid en –condities

          Taakstelling

          Informatie- en communicatievoorziening & Intrinsieke motivatie

          Feedback

           Autonomie


Beinvloedingsniveau 2

          Managementstijl

          Cultuur

          Kennisprocessen (+ leren, verbinden, veranderen en innoveren)

          Personeelsbeleid


Beinvloedingsniveau 3

          Missie, visie, doelen en strategie (MVDS)

          Structuur

          Systemen (planning & control)

 

Did you improve today? And your company?