Ons onderscheidend vermogenOnze opdrachtgevers typeren ons vaak als flexibel, aandachtig, gedreven en mensgericht. We zijn ooit KULTIFA gestart als een soort protest tegen de bestaande dienstverlening op ons vakgebied. We willen advies en onderzoek combineren, omdat we denken dat klanten daarvan beter worden. We willen klein en slagvaardig zijn, met de beste mensen op ons vakgebied, er moet ruimte zijn om te leren, te ontdekken en plezier te maken. We hebben onze belangrijkste waarden (GROEI) hieronder verwoord. Leer ons kennen!

Gedreven
We zijn gefascineerd door de presterende mens en high performing organisations. Wat maakt hen slimmer en mooier dan anderen? Hoe kun je bijna onzichtbaar, maar resultaatgericht  prestatiemanagement, kennismanagement en kwaliteitszorg inpassen of verbeteren in organisaties? We zijn gedreven om Nederlandse organisaties nog slimmer en mooier te maken. Daaruit putten we dagelijks onze energie. Om mét mensen in organisaties aan de slag te gaan.

Eenvoudig
Organisaties zijn vaak complexe constructen van processen, interacties, regels en dergelijke. Wij zien het als één van onze taken om prestatieproblemen en -oplossingen eenvoudig, transparant en begrijpelijk te maken. Hiervoor kiezen we vaak voor een toepassingsgerichte, pragmatische en begrijpelijke aanpak. ‘Doen door te denken’ noemen we dit.

Research based
We bewegen ons bewust op het raakvlak tussen onderzoek en advies. We vinden dat er te veel zo maar wat geschreeuwd, geschreven en geadviseerd wordt. Wij distantiëren ons daarvan. We doen mee in onderzoeksprojecten, bestuderen en bespreken we regelmatig actuele onderzoeksresultaten, papers en andere wetenschappelijke publicaties. Om deze vervolgens te vertalen naar eenvoudige, praktische en begrijpelijke toepassingen.

Innovatief
De onderzoekers en adviseurs van KULTIFA zijn nieuwsgierig en ondernemend. En passen graag vernieuwende werkvormen toe, zoals storytelling, Appreciative Inquiry of gaming.
We behoorden tot de eerste lichting adviseurs kennismanagement in Nederland, richtten organisaties in als ergonomische organisaties, waren één van de eerste die nadachten en schreven over de rol van esthetiek in organisaties.  En onlangs gebruikten we als een van de eersten in Nederland het Context-Mechanisme-Outcome-denken (CMO- & CIMO-configuraties) binnen de organisatiekunde en –adviespraktijk.

We zoeken de randen op van onze vakdisciplines en die van anderen om te komen tot neue kombinationen en sociale innovaties. 

Ontwikkelingsgericht
Ontwikkelingsgericht vormt een belangrijk aandachtspunt bij het werk van onze adviseurs en onderzoekers. Wij benaderen organisaties als ‘sociale verbintenissen’, waarbij we projecten mensgericht insteken. We zetten en houden graag leer- en veranderingsprocessen in gang. We vinden dat u en wij voortdurend moeten leren. Leren van en met elkaar, zowel binnen KULTIFA als met klanten, staat bij ons hoog in het vaandel.

 

Wat zijn uw organisatiewaarden? Leer ze ons kennen!

 

 

 

 

What are your values? And your company’s?