Professional Performance Improvement
Presteren met professionals: prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties

Het werk van kenniswerkers (professional performance) kent typische kenmerken zoals onzichtbaarheid (denkwerk), kennisintensief en improviserend. Iedere kenniswerker beschikt over  - voor de organisatie - unieke kennis, waardoor kenniswerkers soms moeilijk vervangbaar zijn. De prestaties van kennisintensieve organisaties worden hoofdzakelijk door individuen uitgevoerd. Het totaal aan individuele prestaties vormen daarom samen de organisatieprestaties.

 

Visie

Traditionele’ verbetermethoden zijn nauwelijks geschikt voor dit type arbeid.

De factoren die van invloed zijn op de prestaties van kenniswerkers liggen voor een groot deel buiten de kenniswerker. Voldoende uitdaging, een juiste taakstelling (in relatie met organisatie-doelen) of contactmogelijkheden met vakgenoten zijn kenmerken van de arbeidsomgeving, de organisatie.

 

Daarnaast blijken ook organisatiekenmerken zoals organisatiestructuur en –cultuur, personeelsbeleid en stijl van management indirect van invloed op individuele prestaties.

De inzet van interventies ter verbetering van professional performance hangen voorst sterk samen met de doelstelling van prestatieverbetering (effectiviteit, efficiency, flexibiliteit of innovativiteit), het verbetervermogen van de organisatie en de kosten en baten.

Visie in onze publicaties

Het boek ´Presteren met professionals. Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties´ (S. de Groot, Kluwer, 2005)
behandelt uitgebreid hoe prestatiemanagement binnen kennisintensieve organisaties gerealiseerd kan worden. Theorie wordt vergezeld van 2 cases:

ˇ          prestatiemanagement binnen een onderzoeksinstituut en

ˇ          prestatiemanagement in een beroepsorkest.

 

 

Het bijbehorende Werkboek prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties. Verbeteren van professionaliteit  (op basis van INK-model) geven we zelf uit.
Het is een hulpmiddel voor de positiebepaling van professionaliteit en prestatiemanagement binnen kennisintensieve en professionele organisaties.

Zie hier onze actie over Presteren met professionals

 

 

 

 

 


Klik hier voor onze FACTSHEET PERFORMANCE IMPROVEMENT

 

Visie (vervolg)

Onze visie op prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties hebben we samengevat in vijf principes:

ˇ       Alignment: individuele doelen ter bevordering van organisatiedoelen

ˇ       Een mix van doelstellingen

ˇ       Prestatie-indicatoren op basis van KULTIFA-factoren: dé monitoring van professionele arbeid

ˇ       Performance conditions bepalen de kwaliteit; op naar de ergonomische organisatie

ˇ       Kennisprocessen, leren, verbinden, verbeteren en innoveren: dé dominante processen 

 

 

Dienstverlening

Het PPI-cluster van KULTIFA voert met name de volgende activiteiten uit bij klanten:

ˇ          Invoering van prestatiemanagement in kennisintensieve organisaties volgens het PPI-model;

ˇ          Invoering van prestatie-indicatoren voor kennisintensieve arbeid;

ˇ          Invoeren en Verbeteren van prestatieplanning, -inrichting en -meting

ˇ          Verbetering van performance conditions in kennisintensieve organisaties, zoals organisatiestructuur en –cultuur, personeelsbeleid en managementstijl.

 

Tools, methoden en hulpmiddelen

ˇ      Quick Scan Professionaliteit (huidige prestaties professionals).
Doe hier de online zelftest

ˇ      Quick scans Verbeteren processen Professional Performance

ˇ      ProMES (Productivity Measurement and Evaluation System)

ˇ      APG-analyse (Antecedenten-Prestatie-Gevolg-Analyse)

ˇ      Critical Incident Methode (CIM)

ˇ      FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)

ˇ      Krachtenveldanalyse

ˇ      New 7 tools (kwaliteitzorg-instrumenten)

ˇ      Instrumenten op basis van NOVA-WEBA-methode

 

Zie hier onze presentatie over
Presteren met professionals


Zie hier onze factsheet over
performance improvement

 

Did you improve today? And your company?