INK positiebepaling & zelfevaluatie

KULTIFA constateerde dat voor het uitvoeren van een positiebepaling en/of zelfevaluatie in specifiek kennisintensieve organisaties geen geschikt hulpmiddel bestaat.

De ‘reguliere’ handleiding positiebepaling van het INK (Instituut Nederlandse kwaliteit) zoomen onvoldoende in op de kennisintensieve kenmerken van organisaties.

 

KULTIFA ontwikkelde twee hulpmiddelen die in deze behoefte voorzien:

          Handleiding Positiebepaling Kennismanagement 2006 (ism Triam Kennismanagement)

          Werkboek Presteren met professionals

 

Beide instrumenten zijn zeer geschikt voor het werken aan organisatieontwikkeling in kennisintensieve of professionele organisaties.

 

Handleiding Positiebepaling Kennismanagement

Met behulp van de Handleiding Positiebepaling Kennismanagement kunt u zelf diagnosticeren:

-          in welke mate kennismanagement is verweven in de gehele bedrijfsvoering

-          bijdraagt aan organisatiedoelen en

-          wat de volwassenheidsfase van kennismanagement is.

De handleiding gebruikt dezelfde scoringsmethodiek als het INK en biedt handreikingen voor de verdere ontwikkeling van kennismanagement in uw organisatie.

Van deze handleiding zijn er de afgelopen 10 jaar meer dan 1000 stuks verkocht!

Hier vindt u het organisatiegebied Processen van de nieuwe Handleiding.
Deze uitgave is verkrijgbaar bij KULTIFA als onderdeel van een positiebepaling of zelfevaluatie.

 

 

Werkboek Presteren met professionals

Voor u ligt de eerste versie (2005) van het Werkboek Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties.

U kunt dit werkboek in eerste instantie gebruiken om een diagnose te stellen van de prestaties van kenniswerkers en uw kennisintensieve organisaties (KIO’s). Verder biedt het werkboek handreikingen om deze prestaties te continueren en te verbeteren. Klik hier om het werkboek te downloaden (pdf, 2077 KB).

 

We schreven eerder het boek ‘Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties’ (S. de Groot, Kluwer, 2005). Dit theoretische boek beoogt kennisintensieve organisaties te helpen bij de ontwikkeling van professionaliteit. Het boek behandelt met name de achtergronden van prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties en is niet geschreven om praktisch aan de slag te gaan met prestatieverbetering. Daarom ontwikkelden we dit werkboek.
Deze uitgave is verkrijgbaar bij KULTIFA.