Kwaliteitszorg in kennisintensieve organisaties

 

Kwaliteitszorg binnen kennisintensieve organisaties wijkt in onze optiek sterk af van kwaliteitszorg binnen bijvoorbeeld productiebedrijven of bedrijven waar routinematig werk wordt verricht. Kwaliteitszorg binnen kennisintensieve organisaties kent veel relaties met kennismanagement.

Daarnaast zijn in onze optiek leren, verbinden, innoveren, kennisprocessen (zoals kennisdeling, kennisverwerving, kenniscreatie) en verbeterendominante processen binnen kennisintensieve organisaties. Het beheersen en verbeteren van deze processen is dermate afwijkend van ´traditioneel procesmanagement´ dat KULTIFA hiervoor een aparte benadering en tools heeft ontwikkeld.

 

Visie

De kwaliteit van kennisintensieve arbeid wordt volgens ons bepaald door:

·         de kenmerken van de kenniswerkers

·         de kenmerken van de kennisintensieve organisatie (KIO)

Concreet betekent invulling geven aan kwaliteitszorg in KIO´s sturen op de KULTIFA-factoren:

 

·          Kennis

·          Uitdaging

·          Leervermogen, -bereidheid en –condities

·          Taakstelling

·          Intrinsieke motivatie

·          Informatie- & communicatievoorziening

·          Feedback

·          Autonomie


De invulling van deze KULTIFA-factoren in de PDCA-cyclus is afhankelijk van de strategische oriëntatie van de organisatie en de fase van organisatieontwikkeling.
Hier vindt u de invulling van de KULTIFA-factoren afgezet in het vijffasenmodel.

 

Procesmanagement in kennisintensieve organisaties

Leren , verbinden, innoveren, kennisprocessen (zoals kennisdeling, kennisexploitatie, kennisborging) en verbeteren zijn volgens ons dé dominante processen binnen kennisintensieve organisaties. Procesmanagement in KIO´s is volgens ons het beheersen en verbeteren van deze processen. We begeleiden organisaties bij het invoeren en verbeteren van procesmanagement.

Lees hier onze visie over procesmanagement in KIO’s in Sigma najaar 2007.

 

Performance systemen

Verder richt KULTIFA zich op het ontwerp, implementatie en verbetering van de volgende vier processen uit het PPI-model:

1.   richten: afstemmen van organisatieprestaties en individuele prestaties

2.   inrichten: invullen en versterken van KULTIFA-factoren

3.   verrichten en monitoren: meten  van prestaties van professionals met behulp van prestatie-indicatoren KULTIFA

4.  verbeteren:
Individuele prestatieverbetering door
directe ‘bewerking’ van de KULTIFA-factoren. Dit proces richt zich op korte termijn prestatieverbetering.
Collectieve prestatieverbetering door indirecte beïnvloeding van de KULTIFA-factoren door verandering van de organisatiegebieden cultuur, structuur, managementstijl, processen, systemen en personeel (zie factorenmodel).
Dit proces richt zich op lange termijn prestatie-verbetering.

Tools, methoden en hulpmiddelen

KULTIFA heeft een instrument ontwikkeld (gebaseerd op INK) om de kwaliteit en professionaliteit binnen kennisintensieve en professionele organisaties te meten en te verbeteren:                                              

·       Werkboek prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties. Verbeteren van professionaliteit (pdf, gratis te downloaden). Met dit instrument kunt u een zelfevaluatie of audit professionaliteit of kennisintensieve kwaliteit uitvoeren.

·       Positiebepaling Kennismanagement (ontwikkeld door KULTIFA en Triam Kennismanagement) op basis van het INK-model. Deze handleiding geeft een belangrijke indicatie van de huidige status van kwaliteitszorg en kennismanagement binnen kennisintensieve organisaties.

·       Procesmanagement in kennisintensieve organisaties. Op verzoek van Kluwer schreef KULTIFA dit Kwaliteit in Bedrijf katern.

Dienstverlening

Het Kwaliteitszorg-cluster van KULTIFA biedt de volgende producten & diensten:

·       Procesmanagement: beheersen en verbeteren van dé dominante processen binnen kennisintensieve organisaties: leren , verbinden, innoveren, kennisprocessen en verbeteren

·       Uitvoeren positiebepaling (volgens INK), zelfevaluatie en/of verbeteraudit specifiek voor kennisintensieve organisaties

·       Definiëren en begeleiden ontwikkelpad ‘Kwaliteitszorg binnen kennisintensieve organisaties’

·       Definiëren en invoeren prestatie-indicatoren voor kennisintensieve arbeid

·       Integreren van kwaliteitszorg en kennismanagement

·       Certificeren van kennisintensieve organisaties (gebaseerd op INK en inpasbaar in ISO 9004:2000)

 


Zie hier voorbeelden van onze dienstverlening


Did you improve your performance today? And your company?