Kennismanagement

DSC04682.jpgKennismanagement (KM) is in onze optiek een benadering, een methode, om de productiviteit van kennisintensieve organisaties te continueren en te verbeteren.

Kennis is een vermogen van mensen. Kennismanagement richt zich op het faciliteren van kenniswerkers en  kennisprocessen zoals kennisverwerving, kenniscreatie, kennisexploitatie, kennisdeling, kennis-awareness, kennisbenutting of kennisborging. KULTIFA richt zich vooral op het scheidsvlak van kennismanagement en informatiemanagement. Daar waar informatie kennis wordt en andersom. Verder onderkennen we dat vooral inrichting van kennisintensieve organisaties grote invloed heeft op het vermogen van kenniswerkers en kan inrichtingsaspecten het rendement van denkwerk doen toenemen. Leiding geven aan professionals & kenniswerkers: wel doen! 

 

 

kiu vz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismanagement is onze passie

We zijn er trots op dat we beschouwd worden als ´de eerste lichting KM-adviseurs´ en KM in NL mede-ontwikkelden. We zijn in 1997  - bij Triam Kennismanagement - begonnen met advisering over de omgang met kennis in bedrijven zoals Nationale Nederlanden, ABN AMRO, Unilever, Railned (nu  Prorail), Volker Wessels Stevin, Vopak, provinciën en gemeenten en opleidingsinstituten. We voerden als eerste in NL onderzoek uit naar de status van KM in de bouw en bij provinciën.

We waren betrokken bij de ontwikkeling van dé Handleiding Positiebepaling KennismanaTekstvak: Actuele vraagstukken:
•	Uitstroom (oudere) medewerkers en be-houd van kennis
•	Evaluatie kenniscentrum
•	Kennisdomeinen voor de toekomst van de organisatie
•	Inrichten & besturen kenniscentrum
gement (op basis van INK) en schreven het énige echt praktische werkboek kennismanagement (Kennis in uitvoering) boordevol instrumenten, hulpmiddelen en methoden voor kennismanagement (zie hier onze uitgaven over KM). Tenslotte maken we deel uit van dé netwerken (KM-adviseurs en –onderzoekers en buro´s voor KM) op het gebied van kennismanagement in NL.

 

kennismanagement_in_projecten.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennismanagement in projecten

In 2011 verscheen ons baanbrekende boek ‘Kennismanagement in projecten’ (Eburon, 2011)/

Hieronder is de Appendix met 22 tools en hulpmiddelen voor kennismanagement in projecten te downloaden

 

Appendix ‘Kennismanagement in projecten’ in Word

 

Appendix ‘Kennismanagement in projecten’ als pdf


Checklist Kennismanagement in projecten (NL)


Checklist Knowledge Management in Projects (Eng)

 

 

 

 

image001

Dienstverlening

Het KM-cluster van KULTIFA richt zich op de verhoging van deze kennisproductiviteit door bijvoorbeeld:

·            Verbeteren van kennismanagement volgens KM-stappenplan
(
Stappenplan Kennismanagement)

·            Definiëren van kennisbeleid en innovatiebeleid
(in relatie tot organisatiebeleid)

·            Definiëren van vitale en strategische kennisdomeinen (vakkennis, omgevingskennis, organisatiekennis)

·            Intergeren van kennismanagement met kwaliteitsmanagement en/of organisatieontwikkeling

·            Adviseren over kennisinfrastructuur en inzet kennisdragers (plaats, tijdigheid, actualiteit, betrouwbaarheid, kosten, verwervingsvoorkeur gebruikers, etc,) 

·            Schrijven en implementeren van verbeterplannen (plan van aanpak kennismanagement) i.r.t. organisatieontwikkeling

·            Onderzoeken van status van kennismanagement in branche of sector

·            Beschrijven processen kennismanagement in kader van certificering Certiked

·            Uitvoeren van positiebepaling en audit kennismanagement

·            Positioneren, (her)inrichten en evalueren van kenniscentra & expertisecentra

·            Begeleiding bij invoering informatiemanagement & Functioneel beheer (BISL)

·            Optreden als ad-interim kennismanager en coachen van kennismanagers

·            Versterken van de kennisprocessen

·            Workshops / trainingen kennismanagement


 

Klik hier voor onze FACTSHEET KENNISMANAGEMENT

 

Klik hier voor onze Presentatie Kennismanagement

Voorvel KM in MKB

Werkwijze kennismanagement KULTIFA
Bijna 10 jaar adviseren we organisaties over kennismanagement. Op basis van onze ervaringen en visie op kennismanagement en organisatieverandering hanteren we
7 aandachtspunten bij onze werkwijze bij kennismanagement-projecten:

1.     Kennismanagement is (enkel) een benadering om het werk van professionals en professionele organisaties te continueren en te verbeteren

2.     Implementatie start in de analysefase

3.     Van en door medewerkers, voor klanten/afnemers

4.     Afgestemd op lopende projecten/initiatieven

5.     Adviseurs ‘in de organisatie’ (in de huid van)

6.     Praktisch: morgen succes en inpasbaar in het bestaande

7.     Aandacht voor kennisoverdracht (van adviseur naar organisatie)

In de loop der jaren horen we steeds vaker dat opdrachtgevers met ons in zee gaan om met name om deze kenmerkende werkwijze.

ze zeven kenmerken worden toegelicht in bijlage 2.

Tools & methoden & technieken kennismanagement
Onze uitgave ´Kennis in uitvoering. Werkboek kennismanagement´ bevat tientallen Kennismanagement-tools, -methoden en –hulpmiddelen.

Daarnaast  gebruiken we dagelijks tijdens KM-projecten:

·            Quick scan kennismanagement op basis van Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (op basis van INK-model)

·            Handleiding Positiebepaling Kennismanagement (op basis van INK-model)

·            Werkboek omgang met kennis & sturen op kennis in het MKB

·            Quick Scan Kennisprocessen (vragenlijst / quick scan kennismanagement)

·            Checklist ´Kiezen kennissysteem of kennismanagementsysteem´

·            Kennistaxonomie

·            Kenniskwetsbaarheids-matrix

·            Waardering kennisdragers

·            Relatie kennis, kennisgebruikers en -dragers

·          Scan Lerende organisatie

·          Leidraad implementeren ICT (via functioneel beheer model BISL)

 

Verder ontwikkelden we speciaal voor het MKB de volgende uitgaven:

·          Praktisch kennismanagement voor het MKB

·          Handleiding Kennis Analyse Methode (KAM) voor Syntens
(Triam Kennismanagement)

 

What was your best practice today? And your company´s?