Hoe we werken


werkvormen.jpgWij kunnen uw organisatie niet veranderen. We denken dat enkel de medewerkers zelf dat kunnen. En dat wij daar hen bij kunnen helpen.  Door kennis en methoden aan te reiken, door groepen te faciliteren, door vragen te stellen en samen te reflecteren. En door met elkaar oplossingen en veranderstrategieën te ontwerpen.

Verhalen in organisaties en Kritisch realisme
De verhalen in organisaties vormen voor ons een belangrijke start. Ze tonen de eigen werkelijkheden van medewerkers. En vormen vaak onbewuste patronen en mechanismen in organisaties waarmee nieuwe interventies vaak onvoldoende rekening houden en daardoor niet succesvol zijn. We gebruiken daarom vaak de denkbeelden van het Kritisch realisme om te komen tot de duiding en benutting van onbewuste en generatieve patronen en mechanismen in een organisatie. Belangrijk kenmerk van het Kritisch realisme is de onderkenning van de verschillende werkelijkheden: de verschillende verhalen (meningen) gecombineerd met wetenschappelijke kennis (evidence based oplossingen). Niet voor niets begeven we ons op de raakvlakken tussen advieswerk en onderzoek. 

Daarnaast hanteren we vaak vernieuwende methoden zoals het Socratische gesprek (hardstikke oud, maar weer uit de kast gehaald!) en Appreciative Inquiry.

Denk groot, werk klein
Organisaties zijn diffuus en complex. We hanteren daarom vaak het systeemdenken en de chaostheorie tijdens ons advieswerk. Om wel weer bij het werk van de individuele professional uit te komen. Daar gaat het ons tenslotte om.

Spelend verbeteren
Managementgames en (beleids)simulaties blijken uitstekende middelen om (nieuwe) situaties te analyseren, te ontdekken of aan te leren. KULTIFA heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en gebruik van dit soort werkvormen.

Beter door mooier
Kan een organisatie naar analogie van ‘de goede dingen goed doen’ ook ‘mooie dingen mooi doen’ (productieschoonheid X schoonheidsproductie)? Onderzoek van ons toont aan dat ‘mooie organisaties’ beter presteren. Samenwerking, ontwikkeling, inspirerend leiderschap of bedrijfsopvattingen kan men als ‘mooi’ beschouwen in organisaties. En ‘mooie organisaties’ tonen een beter imago, hogere medewerkerbetrokkenheid en trots, meer werkplezier en een beter rendement dan ‘lelijke organisaties’ die zich enkel richten op meer en beter. Nadrukkelijk hanteren we tijdens ons advieswerk daarom ook een esthetisch perspectief op organiseren.

Rijnlands denken en leren
KULTIFA is een sterk aanhanger van het Rijnlands denken. Een perspectief dat een
organisatie nastreeft waarin vertrouwen, vakmanschap (kennis), multilateralisme, collectieve kracht, open en feminine belangrijke kenmerken zijn. Waar de werkgemeenschap is ingericht als een leergemeenschap. Shared values juist door een samenstelling van een multidisciplinaire organisatie uitdagend en waardevol zijn.
Leren vormt daarom een belangrijk aandachtspunt tijdens ons advieswerk. We willen dat de organisatie leert van een advieswerk. Door samen analyses te doen, samen patronen en mechanismen zichtbaar te maken en samen interventies en veranderstrategieën te ontwerpen. Een volgende keer moet de organisatie het zelf kunnen.