Door ons Tekstvak: We bestuderen regelmatig de vakliteratuur op ons vakgebied. Omdat  we leergierig zijn, beter willen worden en uw organisatie willen verbeteren. Hieronder vindt u onze selectie van de volgens ons Žbeste boekenŽ op ons vakgebied.
Need to read
Onze top-9 over prestatieverbetering van professionals  & kenniswerkers
•	Groot, S.A. de. Presteren met professionals. Prestatieverbetering binnen kennisintensieve organisaties, Kluwer, 2005
•	Maas, J., Professionaliteit, Kluwer, 1999
•	Weggeman, M.C.D.P., Leidinggeven aan professionals, Kluwer Bedrijfsinformatie, 1998
•	Williams, R.S., Managing employee performance. Design and implementation in organizations, Thomson Business Press, 2002
•	Robinson, D.G & J.C. Robinson,  Moving from Training to Performance. A practical Guidebook. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, 1998.
•	Rummler, G.A. & A.P. Brache,  Improving Performance. How to manage the White Space on the Organization Chart. San Francisco: Jossey Bass, 1995.
•	Swanson, R.A., Analysis for improving performance; tools for diagnosing organisations & documenting workplace expertise. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, 1994.
•	Stolovitch, H.D. & E.J. Keeps, Handbook of human performance technology; a comprehensive guide for analyzing and solving performance problems in organizations. San Francisco: Jossey Bass, 1992.
•	Waal, A. de.. Presteren is mensenwerk. Kluwer, 2001
•	Maister, D. Een echte professional, Academic Service, 1997.

Onze top 6 over kennismanagement & kennisproductiviteit
•	Metsemakers, M., Van Amelsvoort, P. en Van Jaarsveld, J.. Het organiseren van kennisintensieve processen. ST-Groep B.V.. Vlijmen, 2002
•	Leenen, H., Roosendaal, B. en Van der Zee, H..Concurreren op deskundigheid. Samsom, 1997
•	Weggeman, M.C.D.P.. Kennismanagement: de praktijk. Scriptum, Schiedam, 2000
•	Probst, G.,  Raub, R. en Rombardt, K.. Effectief omgaan met kennis. Bouwsteven voor een succesvol kennismanagementbeleid. Scriptum, 2002
•	Groot, S.A. de. Kennis in uitvoering. Werkboek kennismanagement. Essentials, Rotterdam, 2003.
•	Engers, T. van , Vrok, L. en Puerta Melguizo, M.C.. Kennisproductiviteit in groepen. In: Stimuleren van kennisproductiviteit, S. Wagenaar (red). Thema, jaargang 1, nr.2, 2000. Samsom, Alphen aan de Rijn, 2000.
Nice to read
•	Davenport. Th.  Thinking for a Living. Harvard Business School Press, Borton, 2006
•	Gilbert, Th.F., Human Competence: Engineering Worthy Performance. New York, McGraw-Hill Book Company, 1978.
•	Grumbkow. J.v. (red.). Organiseren van mens en arbeid. Kluwer BedrijfsInformatie. 1998.
•	Hale, J.. The Performance Consulting Fieldbook. Tossey-Bass Pfeiffer, San Francisco, 1998.
•	Hoogerwerf, E.C. en Naber, J.L.G.. Leren sociotechnisch veranderen. In: Sociotechnisch ontwerpen, F.M. van Eijnatten (red.), Lemna, Utrecht, 1996. 
•	Langdon, D.. Aligning Performance: Improving People, Systems and organizations. San Francisco. Jossey-Bass Publishers, 2000
•	Maas, J.. Grensverleggende professionaliteit. Samsom, 2000.
•	Mager, R.F & Pipe, P., Analyzing performance problems. Belmont, CA: Lake, 1984.
•	Pritchard, R. D.. Measuring and improving organizational productivity: A practical guide. New York, 1990
•	Robinson, D.G & J.C. Robinson,  Performance Consulting. Moving Beyond Training. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, 1995.
•	Rothwell, W.J., Beyond training and development. State-of-the-art Strategies for Enhancing Human Performance. New York: Amacom, 1995.
•	Shapero, A., Managing professional people, The Free Press, 1985
•	Swanson, R. A., & E.F. Holton III, Results. How to assess performance, learning, and perceptions in organizations. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, 1999.
What did you learn today? And your company?
aanbevolen